För dig med hund

Banminth® vet. 2,2 %

Banminth® vet. 2,2 % oral pasta är ett välbeprövat avmaskningsmedel för behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos hund. Pyrantelembonat. Receptfritt läkemedel. Texten är baserad på produktresumé 2015-07-27. Läs bipacksedeln noga. För mer information gå in på www.fass.se.

3 av 100 hundar har spolmask *

Den vanligaste rundmasken hos hund är spolmask. Vuxna hundar kan få i sig ägg eller larver från omgivningen. Valpar smittas oftast redan i fosterstadiet eller via modersmjölken, därför är spolmaskinfektion hos valpar mycket vanligt. Spolmask är oftast enkel att behandla med avmaskningsmedel och det är viktigt att göra detta direkt när du får veta att hunden bär på mask.

*Ref. SVA

Tecken på spolmaskinfektion

  • Dålig tillväxt
  • Dålig pälskvalitet
  • Trötthet
  • Diarré och kräkningar
  • Svullen buk
  • Hosta och näsflöde hos valpar
  • Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 3-10 cm långa.

  Vuxna hundar

   Vuxna hundar ska avmaskas när de visar tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

    Valpar

     Valpar kan smittas av spolmask redan i fosterstadiet eller via modersmjölken. Tiken kan bära på vilande spolmaskar även om hon inte visar några symptom på det. Spolmasken aktiveras under dräktigheten och överförs då till valparna. Valpar kan behandlas från 2 veckors ålder **. Det är bra att behandla tiken samtidigt som valparna vid de två första behandlingarna. när valparna är 2 och 4 veckor gamla.

     **Ref. ESCCAP

      Hur används Banminth® vet.?

      Banminth® vet. är ett avmaskningsmedel i form av pasta. Pastan är förpackad i tub, har god smaklighet, och är lätt att ge direkt i mun eller inblandad med hundens foder. Säker, skonsam och effektiv behandling mot vanligt förekommande inälvsparasiter hos hund. Banminth vet. 2,2% kan ges till dräktiga och digivande tikar.

      Behandling: Pastan ges direkt i mun eller inblandad med hundens foder. Väg hunden före behandling för rätt dosering. Av tuben ges 2 cm lång sträng per kg hundens vikt.

      Innehåll: Tuben finns i två storlekar: 10 g – räcker till en hund som väger 15 kg och 24 g – till en hund som väger 36 kg.

      Dosering

      Hundens vikt Av tuben ges
      2 kg 4 cm
      4 kg 8 cm
      10 kg 20 cm

      Banminth® vet. finns att köpa på apotek