fbpx

För dig med hund

Banminth® vet. 2,2 %

Banminth® vet. 2,2 % oral pasta för behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos hund. Pyrantelembonat. Receptfritt läkemedel. Texten är baserad på produktresumé 2015-07-27. Läs bipacksedeln noga. För mer information gå in på www.fass.se.

3 av 100 hundar har spolmask *

Den vanligaste rundmasken hos hund är spolmask. Vuxna hundar kan få i sig ägg eller larver från omgivningen. Valpar smittas oftast redan i fosterstadiet eller via modersmjölken, därför är spolmaskinfektion hos valpar mycket vanligt. Spolmask är oftast enkel att behandla med avmaskningsmedel och det är viktigt att göra detta direkt när du får veta att hunden bär på mask.

*Ref. SVA

Tecken på spolmaskinfektion

  • Dålig tillväxt
  • Dålig pälskvalitet
  • Trötthet
  • Diarré och kräkningar
  • Svullen buk
  • Hosta och näsflöde hos valpar
  • Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 3-10 cm långa.

Vuxna hundar

Vuxna hundar ska avmaskas när de visar tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar.

Valpar

Valpar kan smittas av spolmask redan i fosterstadiet eller via modersmjölken. Tiken kan bära på vilande spolmaskar även om hon inte visar några symptom på det. Spolmasken aktiveras under dräktigheten och överförs då till valparna. Valpar kan behandlas från 2 veckors ålder **. Det är bra att behandla tiken samtidigt som valparna vid de två första behandlingarna. när valparna är 2 och 4 veckor gamla.

**Ref. ESCCAP

Banminth® katt

Hur används Banminth® vet.?

Banminth® vet. är en pasta som ges i munnen till hunden och finns på tub eller som förfylld doseringsspruta. Väg hunden före behandling för rätt dosering. Av tuben ges en 2 cm lång sträng per kg som hunden väger. Tuben finns i två storlekar – 10 g som räcker till 15 kg hund och 24 g som räcker till 36 kg hund.

Behandling: Pastan ges i munnen till hunden. Väg hunden före behandling för rätt dosering. Av tuben ges 2 cm lång sträng per kg hundens vikt.

Innehåll: Tuben finns i två storlekar: 10 g – räcker till en hund som väger 15 kg och 24 g – till en hund som väger 36 kg.

Dosering

Hundens vikt Av tuben ges
2 kg 4 cm
4 kg 8 cm
10 kg 20 cm

Ladda ner Banminth®-folder hund

Läs bipacksedeln för mer information

5453534

Banminth® vet. finns att köpa på apotek

Banminth för din hund