Produkter

Hur används Banminth® vet.?

Banminth® vet. är ett avmaskningsmedel i form av pasta. Pastan är förpackad i tub, har god smaklighet, och är lätt att ge direkt i mun eller inblandad med hundens foder. Säker, skonsam och effektiv behandling mot vanligt förekommande inälvsparasiter hos hund. Banminth vet. 2,2% kan ges till dräktiga och digivande tikar.

Behandling: Pastan ges direkt i mun eller inblandad med hundens foder. Väg hunden före behandling för rätt dosering. Av tuben ges 2 cm lång sträng per kg hundens vikt.

Innehåll: Tuben finns i två storlekar: 10 g – räcker till en hund som väger 15 kg och 24 g – till en hund som väger 36 kg.

Dosering

Hundens vikt Av tuben ges
2 kg 4 cm
4 kg 8 cm
10 kg 20 cm

Hur används Banminth® vet.?

Banminth® vet. finns som förfylld doseringsspruta fylld med pasta. Banminth® vet. ges i munnen till katten. Väg katten före behandling för rätt dosering. För att säkerställa korrekt dosering ska kolvstången nollställas före användning. Ta av locket och tryck försiktigt ner kolvstången tills den når nollstrecket (“0”). Kassera spilld pasta.

Banminth® vet. 2 g räcker till en katt som väger 4 kg. Banminth® vet. 3 g räcker till en katt som väger 6 kg.

Behandling: Pastan ges i munnen till katten. Väg katten före behandling för rätt dosering.
Av pastan ges 1 delstreck per kg kattens vikt.

Innehåll: Doseringssprutan finns i två storlekar: 2 g – räcker till en katt som väger 4 kg och 3 g – räcker till en katt som väger 6 kg.

Dosering

Kattens vikt Antal streck på doseringssprutan
1 kg 1 delstreck
2 kg 2 delstreck
4 kg 4 delstreck
5 kg 5 delstreck
6 kg 6 delstreck

Banminth® vet. finns att köpa på apotek