För dig med katt

Banminth® vet. 12 %

anminth® vet. 12 % oral pasta för behandling av spolmask och hakmask i tarmen hos katt. Pyrantelembonat. Receptfritt läkemedel. Texten är baserad på produktresumé 2017-10-23. Läs bipacksedeln noga. För mer information gå in på www.fass.se.

1 av 5 utekatter har spolmask *

Den vanligaste orsaken till smitta är att katter äter små gnagare som möss och råttor. Katter kan även smittas med spolmaskägg direkt från andra katter via avföring. Kattungar kan smittas via modersmjölken när de diar.

*Ref. SVA

Tecken på spolmaskinfektion

  • Dålig tillväxt
  • Dålig pälskvalitet
  • Diarré och kräkningar
  • Svullen buk
  • Maskar eller ägg i avföringen. Maskarna är 2-5 cm långa.

  Vuxna katter

   Vuxna katter ska avmaskas när de visar tecken på spolmaskinfektion. Det räcker oftast med en behandling, men i vissa fall behöver behandlingen upprepas efter ca 14 dagar. Katter som bara lever inomhus behöver som regel inte avmaskas.

    Kattungar

     Kattungar kan bli smittade av spolmask via modersmjölken. Kattungar kan behandlas från 2 veckors ålder ** och därefter vid 4, 6, 8, 10 och 12 veckors ålder. Det är bra att avmaska kattmamman samtidigt som kattungarna vid första och andra avmaskningen (d.v.s. när kattungarna är 2 och 4 veckors gamla).

     **Ref. ESCCAP

      Hur används Banminth® vet.?

      Banminth® vet. finns som förfylld doseringsspruta fylld med pasta. Banminth® vet. ges i munnen till katten. Väg katten före behandling för rätt dosering. För att säkerställa korrekt dosering ska kolvstången nollställas före användning. Ta av locket och tryck försiktigt ner kolvstången tills den når nollstrecket (“0”). Kassera spilld pasta.

      Banminth® vet. 2 g räcker till en katt som väger 4 kg. Banminth® vet. 3 g räcker till en katt som väger 6 kg.

      Behandling: Pastan ges i munnen till katten. Väg katten före behandling för rätt dosering.
      Av pastan ges 1 delstreck per kg kattens vikt.

      Innehåll: Doseringssprutan finns i två storlekar: 2 g – räcker till en katt som väger 4 kg och 3 g – räcker till en katt som väger 6 kg.

      Dosering

      Kattens vikt Antal streck på doseringssprutan
      1 kg 1 delstreck
      2 kg 2 delstreck
      4 kg 4 delstreck
      5 kg 5 delstreck
      6 kg 6 delstreck

      Banminth® vet. finns att köpa på apotek